Červenec 2011

KREATURA Z PEKLA

31. července 2011 v 12:45 | DRAK |  VÝTVARNO

TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU PO ČESKU ANEB CHVÁLA RUČNÍ PILY

30. července 2011 v 18:47 | DRAK |  NESPOKOJENOST
S blížícím se jarem začínají pomalu ze všech koutů vylézat postavy s motorovou pilou v ruce. Velké řezání, kácení a odstraňování rostlinstva z povrchu zemského začíná. I když pravda, už to není, jako dříve, výsada jen jara. Kácí se vesele po celý rok.
Je to již několik dní, kdy jsem s hrůzou zjistil při procházce Podskalím, že okolo břehů zmizely desítky keřů, stromků i stromů… Marně se pokouším přijít na to, komu by asi mohly překážet. Těsně nad vodou, vytvářející příjemnou zelenou bariéru pro ryby, byly shledány nežádoucími. Napadá ony zodpovědné, že z listí keřů a stromků spadne do vody velké množství potravy pro ryby? Že jsou úkrytem pro ptáky a drobné živočichy? Že zabraňují četným nevychovancům, aby rušili klid vodního světa, aby neházeli odpad do řeky, aby tito svým chováním nezasahovali do tiché přírody? A že kořeny stromů a keřů brání tomu, aby si řeka při povodních odkrajovala stále větší a větší díly břehů, jako se to již na některý místech děje? Vcelku mě nezajímá, stojí-li zatím město, obec, povodí či kdo, jen vím, že kdo tomu velí, nerozumí přírodě ani za mák.
S ještě větší hrůzou jsem však zjistil, že se nejedná jen o okolí Strakonic. Podobný šok mi připravila procházka okolo Otavy v Katovicích. Naprosto nechápu, proč…. Že by umělá zaměstnanost? Někdo potřebuje dřevo ( hm, asi ne, většinou není příliš kvalitní - olše, vrby, bezy)? Nebo je cílem zprznit břehy ? Věřím, že by se našli i tací, kteří by vše vybetonovali a byl by klid. Je to jako nákaza, jako mor a bojím se, že se šíří od Šumavy až k soutoku s Vltavou, a pak pokračuje dál a dál až k hranicím, možná až k moři. Nedělám si pražádné iluze, že by se jednalo jen o Strakonicko. Ale zde žiji, zde se mne to bolestně dotýká.
Chce se mi pět chválu na ruční pilu! Zvažování, co pokácet a kde, kam nasměrovat tu těžkou práci…. Dnes každý, kdo udrží motorovou pilu, stává se pánem zeleně. Kácí se podél cest - proč by měli jezdit řidiči opatrně, mají přece rychlá auta! Jen je třeba odstranit všechny překážky, aby si občas mohli vylétnout do okolí a nic se jim nestalo. Já bych pro jistotu vykácel i park, považte tu hrůzu, někomu může přece na hlavu spadnout větev! Ve městě ze stromů padá listí a musí se na podzim uklízet - jednoduché řešení - vykácet! A to není ironie, to už se na mnohých místech stalo a asi bude i nadále stávat. Před naším domem se zlaté deště uřízly u země, beztak kvetou jen na jaře. Za domem se naopak vyřezaly šeříky - stejný problém, po většinu roku jsou zelené a na podzim ještě navíc shodí listí! Dříve se věřilo, že dřevorubci mají krátký život, protože jim každý poražený strom odčerpá část životní energie. Občas si pomyslím, že by to nebylo špatné.
Zatímco píšu, za okny se z dálky ozývá motorová pila. Ani nechci vědět proč… Když jsem před lety ve Strakonické TV viděl příspěvek o tom, jak náletové dřeviny na Podskalí je třeba odstranit, protože se drze a bez dovolení usadily tam, kde být nemají, doufal jsem, že se jedná jen o jakýsi pomatený výkřik. Nyní už vím, že nikoliv… Kácení stromů okolo železniční tratě naprosto chápu, ale okolo řeky nepochopím nikdy! Stejně si myslím, že ruční pila měla něco do sebe….

PEKELNÝ ČERV

30. července 2011 v 18:39 | DRAK |  VÝTVARNO


JINÉ SVĚTY 4

26. července 2011 v 20:04 | DRAK |  FOTOGRAFIE


Z PEKLA

24. července 2011 v 19:15 | DRAK |  VÝTVARNO

PEKELNÝ DŮM 5

24. července 2011 v 11:08 | DRAK |  VÝTVARNO
KDYŽ JSEM SI VŠECHNO PROHLÉDL, PŘEJEL JSEM PO KRÁTKÉ HRÁZI K DOMU. SLUHA MI ODEBRAL KONĚ A JÁ JSEM VSTOUPIL POD GOTICKOU KLENBU DVORANY. ODTUD MNE KOMORNÍK NESLYŠNÝM KROKEM MLČKY ODVÁDĚL SPLETÍ TEMNÝCH CHODEB K PRACOVNĚ SVÉHO PÁNA...
E.A.POE - ZÁNIK DOMU USHERŮ


PEKELNÝ DŮM 4

23. července 2011 v 17:23 | DRAK |  VÝTVARNO
ZAHLEDĚL JSEM SE NA SCENÉRII PŘED SEBOU - NA VLASTNÍ DŮM A PROSTÉ RYSY KRAJINY KOLEM, NA HOLÉ ZDI, NA PRÁZDNÁ, OČÍM PODOBNÁ OKNA, NA PÁR TRSŮ BUJNÉ OSTŘICE, NA NĚKOLIK BÍLÝCH KMENŮ ZETLELÝCH STROMŮ - HLEDĚL JSEM NA TO VŠECHNO S TAKOVOU SKLÍČENOSTÍ V DUŠI, JAKOU NEMOHU PŘIROVNAT K ŽÁDNÉMU POZEMSKÉMU ZÁŽITKU...
E.A.POE - ZÁNIK DOMU USHERŮ


...A SMRT

23. července 2011 v 17:17 | DRAK |  FOTOGRAFIE
...NEBÝT ČLOVĚKA, ŽIL. PŘELET NA CESTOU SMRTI SE MU STAL OSUDNÝM...

KOSTEL

21. července 2011 v 17:52 | DRAK |  FOTOGRAFIE


KRAJINA V MLZE...

21. července 2011 v 17:47 | DRAK |  VÝTVARNO
SLUNCE RUDNE A ZVOLNA SE NOŘÍ DO MLŽNÉHO OPARU, KTERÝ STOUPÁ Z PROMÁČENÉ ZEMĚ. ZKROUCENÉ PAHÝLY MRTVÝCH STROMŮ SE PROSEBNĚ ZDVÍHAJÍ K TMAVNOUCÍ OBLOZE. S POSLEDNÍM RUDÝM ZÁBLESKEM ZAVLÁDNE NAD KRAJEM TEMNOTA...


DRAČÍ POSEL

21. července 2011 v 17:43 | DRAK |  VÝTVARNO

DÉMONIA

20. července 2011 v 16:47 | DRAK |  VÝTVARNO

ZUŘIVOST

20. července 2011 v 16:46 | DRAK |  VÝTVARNO

BRÁNA

20. července 2011 v 16:45 | DRAK |  VÝTVARNO

HADÍ LOŽE

18. července 2011 v 13:59 | DRAK |  VÝTVARNO


POHANSKÝ BŮH

18. července 2011 v 13:59 | DRAK |  VÝTVARNO


NOČNÍ MŮRA

18. července 2011 v 13:58 | DRAK |  VÝTVARNOWEREVOLF

16. července 2011 v 20:01 | DRAK |  VÝTVARNO
KDYŽ LUNA V ÚPLŇKU VYLOUPNE SE Z TEMNÝCH MRAKŮ, PAK PROKLETÍ SE VYDÁVAJÍ NA LOV...DRAČÍ SPOLEČENSTVO

16. července 2011 v 19:59 | DRAK |  VÝTVARNO